Нотариус Красимир Катранджиев

За нотариус Катранджиев

Роден на 21 юли 1965г. в гр. София .
1991 г. Завършил право във ВИ – МВР.
1992 г. Стажант-съдия в Софийски градски съд.
1994  – 1998 г.  нотариус при РС – Костинброд.

От 01.09.1998 г. свободен нотариус под рег. №064 при РС-София.
2004-2007 г. заместник Председател на Нотариална колегия София-град.
2006 г. до сега  член на Централния съвет на Съюза на юристите в България.
2007-2010 г.   член на Съветът на нотариусите на Нотариалната камара.

2008 г. до сега  член на Изпълнителното бюро на ЦС Съюза на юристите в България.

2010-2013 г.   Председател на Нотариална колегия София-град.

2010-2013 г.  член на Контролния съвет на Нотариалната камара.

2013-2016 г.   Председател на Съвета на нотариусите на Република България.