Нотариус Красимир Катранджиев

Съобщения

Нотариалната кантора ще бъде затворена в периода от 30.04.2021 г. до 09.05.2021г.- включително. Бихме искали да се извиним предварително за причинените неудобства. Желаем на всички много здраве и весели празници. The notary office will be closed in the period from 30.04.2021 to 09.05.2021 – inclusive. We would like to apologize in advance for the inconvenience. We wish everyone good health and happy holidays.

Във връзка с публикуваната от Министерство на здравеопазването заповед № РД – 01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г., с които се въвеждат допълнителни по-строги противоепидемични мерки в цялата страна, нотариалната кантора на Нотариус Катранджиев въвежда следните допълнителни противоепидемични мерки, а именно: 1. Нотариалната кантора ще работи САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИЗАНИ ЧАСОВЕ /записването записването ще се извършва по телефон: +359 2 9530009; +359 2 9526086; GSM +359 899161698- Viber, WhatsApp, Facebook- Messenger и/или имейл на notarius64@gmail.com. С цел избягване на струпвания и ненадвишаване разрешената за затворени пространства бройка от лица, част от клиентите ще бъдат помолени да изчакват извън нотариалната кантора, до нейното освобождаване; 2. Клиентите ще бъдат допускани в нотариалната кантора САМО С ПОСТАВЕНИ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ, ПОКРИВАЩИ ЛИЦЕТО В ОБЛАСТТА НА НОСА И УСТАТА. 3. Между клиентите и служителите на нотариалната кантора следва да бъде спазвано разстояние не по- малко от 2м. 4. Нотариалната кантора ще работи със следното работно време: От понеделник до четвъртък- включително: от 9: 00ч. до 17: 00часа; Петък от 9:00ч. до 16часа. Събота, неделя и официални празници- почивни дни. По изключение и САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА /минимум 3 дни преди деня на уговорката/; При липса на лични предпазни средства, МОЛЯ попитайте служител в нотариалната кантора, за да Ви бъдат предоставени маски за еднократна употреба, дезинфектант за ръце и/ или еднократни ръкавици. С оглед опазване здравето и безопасността на посетителите и работещите в нотариалните кантори, предвид усложнената епидемична обстановка, при осъществяване на нотариалната дейност, следва стриктно да бъдат спазвани мерките, съдържащи се в горепосочената заповед.

Нотариалната кантора НЯМА да работи до 22.03.2021г.-включително. Предварително се извиняваме за създалото се неудобство. The notary office will be closed until 22.03.2021.We would like to apologise in advance for any inconvenience this might cause.

Нотариалната кантора НЯМА да роботи, считано от 10.03.2021г. до 15.03.2021г.- включително. Предварително се извиняваме за създалото се неудобство. The notary office will NOT work, as of 10.03.2021. until 15.03.2021 – inclusive. We apologize in advance for the inconvenience.

Нотариалната кантора няма да работи на 29-ти, 30-ти и 31-ви декември 2020г. От името на целия екип Ви пожелаваме здраве, щастие, късмет и весело посрещане на празниците. The notarized office will not work on December 29, 30 and 31, 2020. On behalf of the whole team we wish you health, happiness, luck and happy dedication to the holidays.