Нотариалната кантора няма да работи от 04.09.2023г. до 08.09.2023г.- включително. The notary office will not work from 04/09/2023. to 08/09/2023 -inclusive.

Нотариалната кантора няма да работи от 04.09.2023г. до 08.09.2023г.- включително. The notary office will not work from 04/09/2023. to 08/09/2023 -inclusive.